startside

hvem er vi? program klubblad bibliotek links kontakt

Følgende er et indlæg fra et jubilæumsnummer af klubbladet som blev udgivet i anledning af foreningens 10 års jubilæum i 1999:

Lidt historie omkring Ruslandssamlerforeningens tilblivelse

Torsdag den 16. februar 1989 kl. 19:00 indkaldtes til en stiftende generalforsamling. Mødet blev afholdt i  Medborgerhuset SYD-VEST, Scandiagade 19, Kbh. SV., hvor Frimærkeforeningen SYD-VEST velvilligt havde stillet deres klublokale til rådighed. Forud for mødet var gået flere år, hvor Natalie og undertegnede havde drøftet , hvorledes vi skulle gribe sagen an, foreningen skulle stiftes fordi der generelt var en stigende interesse ffa de samlere som beskæftigede sig med Rusland / USSR samt områder der havde tilknytning hertil.

Det store problem for disse samlere var, at der var meget lidt litteratur. På det danske marked fandtes der stort ser ingen specialkataloger eller tidsskrifter som kunne informere disse samlere.

På torsdag den 16. februar klokken 19.00 mødtes en lille gruppe Ruslandssamlere, blandt disse var Natalie Krasheninnikoff, Bent Pedersen, Frank Jensen, Erik Hansen , Pucci Speroni samt Jørgen Jensen. Alle var enige om at der manglede et forum, hvor samlere kunne mødes og debattere deres problemer, bytte frimærker og viden, få nyt materiale til samlingen og få kontakt med andre samlere, så da mødet sluttede ca. kl. 22.00 var Ruslandssamlerforeningen en realitet.

I dag er der knapt 40 medlemmer fordelt over hele landet, samt i Sverige, Norge og USA. Foreningen udveksler også medlemsblade med den Canadiske forening af Ruslandssamlere. Vi udgiver 3 medlemsblade om året på hver 30 sider, hvor vi stort set berører alle emner inden for den russiske filateli, i forbindelse med udgivelsen finder der også et formidlingssalg sted, hvor klubbens medlemmer kan indlevere materiale de ønsker at sælge.

Fra september til april afholdes der hver måned et klubmøde, hvor der byttes materiale og hvor man diskuterer de problemer der måtte være omkring ens samlerområde, dette giver ofte stof til vores medlemsblad. Ruslandssamlerforeningens bestyrelse er ikke i tvivl om, at udgivelsen af disse medlemsblade er af stor betydning for klubbens berettigelse.

Foreningens økonomi har også været stødt stigende igennem de 10 år vi nu har eksisteret, det skyldes ikke mindst det store arbejde mange af klubbens medlemmer lægger for dagen, dette har også været medvirkende årsag til at vi til februar 1999 kan markere dette jubilæum med en udstilling sammen med Rødovre Frimærkeklub.

Så har vi i klubbens bestyrelse ser med sindsro frem til de næste 10 år, og håber at dette må være til gavn for filatelien omkring Rusland og de områder der hører herunder, samt at Ruslandssamlerforeningen fortsat vil udvikle sig til gavn for nuværende medlemmer og forhåbentlig mange nye medlemmer i årene fremover.

Jørgen Jensen

 

 

Copyright © [Ruslandssamlerforeningen].   Senest opdateret:   25. juni 2013                  gixmo.dk